2013. március 23., szombat


Ha meg akarod ismerni a fengshui logikáját, akkor legelőször meg kell ismerkednek Konfucius, Lao-ce tanításával, a természet törvényeivel és a kínai kozmológiával..

Tudjuk, hogy a kínaiak évezredek óta kutatják, az kiegyensúlyozott élet, és az emberi törekvések sikerének a titkát.  Ennek érdekében próbálják megérteni a természetet, és az állandóan változó energiák felhasználásával kívánják befolyásolni sorsuk kedvező alakulását. A kép eredete

Logikájuk szerint a szerencsénket, az életünkben elért sikereket és kudarcokat 3 dolog befolyásolja....


 A fengshui logikája kimondja:
1. Az égi szerencse, amelyet a születésünk időpontjában kapunk meg.
Ennek következtében születhetünk egészségesnek, de betegnek is. Gazdag vagy szegény családba, de még rabszolgának is.
Az születésünkre vonatkozó égi szerencse nem befolyásolható.

2. A  földi környezet.
Ez jelenti a környezetet. A táj energiáját, hegyeket, folyókat, az irányokat és azt az épületet, amelyben élünk.

3. Az emberi tevékenységek.
Az életenergia fejlesztése, a tudatosság, az életmód hatására erősödik vagy gyengül. A különböző tudományok ismerete, a test formába tartása, a szellem művelése, az élethelyzetek megváltoztatásának a képessége, befolyásolja a jólétünket, a boldogságunkat.

Ide tartoznak még a korszakok, amelyek az egész világra hatással vannak. Ezek a változások mindig a Földet ért energiák változásával és az ember fejlődése által létrejött tevékenységekkel vannak összefüggésben. Erről bővebben, majd a későbbiekben lesz szó.


A feng shui  és még sok másik tudomány, a vallás, a jóslás... mind az emberi szerencse megnövelésére, és az égi energiák befolyásolása érdekében születtek.

A tudósok, a csillagászok, évezredeken keresztül  tudósok kutatási eredményein, logikán és tapasztalati eredményeken alapuló tanácsok befolyásolták a császár, a nemesek és a polgárok építkezési és temetkezési helyeit.szokásait és a temetkezés helyét.

A kínai városok és államok vezetőinek az volt a céljuk, hogy széleskörű jólétet biztosítsanak az ott lakóknak, ezáltal biztosítva a Császár iránti tiszteletüket..  Ezért a feng shui tanácsadók utasításai szerint jelölték ki a város vagy az állam területét, és ezeknek a tanácsoknak megfelelően helyezték el, a fontosabb a épületeket.
 A feng shui logikája, a hely domborzatát, az irányt és az időt veszi figyelembe. Minden épület amit megépítettek/megépítenek, a  feng shui logikája szerint hat. Ha azt egy bizonyos időn belül nem újítják fel, nem végeznek rajta kisebb módosításokat, kedvezőtlenné válik. Erre nagyon sokan nem figyelnek oda amikor építkeznek, vagy lakást vásárolnak, átépítenek, vagy felújítanak.

A feng shui logikája alapján, ami szerencsés volt 1983-2003-ig, az 2004-2024-ig terjedő Periódus időszakban, nagyon kedvezőtlenné válhat. Ugyanis, a kedvező és kedvezőtlen irányok, helyek,  20 éves Periódusokban változnak.Sokszor hallottuk már, hogy egyes családoknak a jóléte, hirtelen megszűnt, a szerencse elpártolt tőlük, netán súlyosan megbetegedtek.
Híres emberek botrányokba keverednek. Rég elfelejtett dolgok a semmiből, megállíthatatlan lavinaként, egyszer csak újra a felszínre törnek. A vallásos emberek erre azt mondják:  "Isten büntetése".
Közel járnak az igazsághoz, de még sincs igazuk. Ezek az események az Univerzumban történő periódusos energia mozgásoknak, változásoknak a hatása. Ha akarjuk, akkor valóban mondhatjuk, hogy ezek a változások, az "égiek" közreműködése révén következnek be.

Az időbeli periódusos változásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egy jó fengshui mester nem is felejti el, hogy erre időben figyelmeztessen.
Sőt amikor az első javaslatát megteszi, már számol a szükséges átalakítás kötelezettségével és ennek megfelelően alakítja ki a teret és az épületet annak érdekében, hogy a következő Periódus idején könnyen átalakítható legyen, az aktuális energiáknak megfelelően.
Ez az igazi feng  shui művészete és logikája.

Ha az épület, és a belső tér nem megfelelő, többnyire ezen a kettőn kell javítani, az éppen aktuális periódusnak megfelelően. Az átalakításokat kívül és belül, lakóházakban, üzlethelyiségekben úgy kell elvégezni, hogy a perióduson kívül, még a személyes energiánknak is megfelelő legyen.
Segítse elérni a kívánt jólétet, a lehetséges egészséges hosszú életet, a jó kapcsolatokat, a segítőkész és a jóindulatú emberek támogatását.
A fent leírtak alapján látszik, hogy a feng shui nem olyan egyszerű tudomány, mint ahogy azt oly sokan el akarják hitetni az emberekkel. Annak ellenére, hogy a logikája roppant egyszerű.

Sajnos sok esetben nincs más lehetőség, mint a bútorok ide-oda tologatása, a falak, ajtók, ablakok átfestése, a különböző díszítő elemek lecserélése, illetve az áthelyezése, az előbbiekben leírt elvárásoknak megfelelően. Már ez is valami, ha legalább ennyit megteszünk a kedvező energiák hasznosítása, és a kedvezőtlenek hatáscsökkentése érdekében. De ez még nem elég.
Szükséges lenne, a megfelelő hozzáállás és logika elsajátítása is. Annak érdekében, hogy az adott időszak kedvező energiáit a tetteinkkel, a gondolatink helyes irányba való összpontosításával, sikereket érjünk el és profitálni tudjunk.
0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése